Overcome the obstacles to build team - Vượt qua những trở ngại để xây dựng đội ngũ

  • Ticket
  • Location
  • Date (d/m/y)

100,000 ₫ 100,000 ₫ 100000.0 VND

100,000 ₫

Sự kết hợp này không tồn tại.

 Đăng ký ngay

Loại vé: Trả phíĐịa điểm: Zoom MeetingNgày: 28/09/2022


Ticket: Cost
Location: Zoom Meeting
Date (d/m/y): 28/09/2022


Điều khoản và Điều kiện