Điều khoản sử dụng

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Chào mừng bạn đến với Website Happy Leader Community www.happyleadercommunity.com.  Dịch vụ của Website được cung cấp bởi Công ty TNHH Shasu Group có trụ sở tại Việt Nam. Chúng tôi hoạt động theo Pháp luật của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (“Pháp luật”). Bằng việc sử dụng Hệ thống của Website, bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ trên website www.happyleadercommunity.com, bạn đang đồng ý với các Điều khoản sử dụng dưới đây. Do đó, bạn vui lòng đọc kỹ nội dung của Điều khoản sử dụng và đảm bảo rằng bạn đồng ý với tất cả các nội dung trước khi sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào của Website. Lưu ý rằng Website có thể cập nhật và thay đổi các Điều khoản Quy định bảo mật mà không cần thông báo trước.

QUYỀN SỞ HỮU VÀ CHỦ SỞ HỮU

Toàn bộ dữ liệu và nội dung của Website, bao gồm những không giới hạn mã nguồn, cấu trúc dữ liệu, giao diện thiết kế, thông tin người sử dụng, các nhãn hiệu, logo, hình ảnh đều là Tài sản của Chúng tôi, các đơn vị liên kết của Chúng tôi và/ hoặc khách hàng của Chúng tôi (“Chủ sở hữu”). Mọi hành vi được liệt kê sau đây, nếu như chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Chúng tôi, đều được coi là hành vi xâm phạm đến quyền sở hữu hợp pháp của Chủ sở hữu: hành vi truy cập trái phép vào hệ thống; hành vi sao chép trái phép Tài sản; hành vi can thiệp, chỉnh sửa Tài sản vì bất kì mục đích nào; hành vi khai thác Tài sản vì mục đích thương mại. Chúng tôi có quyền áp dụng biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi xâm phạm Quyền sở hữu thực hiện bởi bất kì cá nhân, tổ chức nào mà không cần báo trước. Trong trường hợp hành vi xâm phạm gây ra tổn thất về tài sản, dù là tài sản hữu hình hay vô hình, Chúng tôi bảo lưu quyền khởi kiện và yêu cầu các cá nhân, tổ chức đã thực hiện hành vi vi phạm bồi thường theo quy định của Pháp luật.

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

Khi sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi, bạn phải cam kết rằng mình có đủ năng lực hành vi và không phải là đối tượng bị hạn chế nhận các dịch vụ theo Pháp luật để xác lập một hợp đồng có tính ràng buộc này. Bạn có quyền lựa chọn sử dụng các tính năng mà Chúng tôi cung cấp cho Người sử dụng, chẳng hạn như khởi tạo tài khoản, tạo hồ sơ thông tin, viết bài trên diễn đàn, blog, mua các dịch vụ trả phí, sử dụng các tiện ích trên Website. Bạn có quyền tiếp cận các thông tin mà Chúng tôi niêm yết, tuy nhiên cần lưu ý rằng việc khai thác, lưu trữ và chia sẻ các thông tin này phải tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều khoản sử dụng và quy định về bảo mật Khi đưa bất kỳ thông tin nào lên hệ thống Website, Website bạn đang đồng ý rằng các thông tin đó không ở trạng thái cần bảo mật. Các thông tin này có thể được bên thứ Ba tiếp cận, sao chép, lưu trữ lại. Bạn chịu trách nhiệm về tính xác thực và tính hợp pháp đối với toàn bộ thông tin do bạn đăng tải lên hệ thống Website www.happyleadercommunity.com. Chúng tôi không có nghĩa vụ phải biết trước các nội dung bạn đăng tải đã được xác thực hay chưa. Do đó, trong trường hợp được Chúng tôi yêu cầu giải trình khi có nghi ngờ, bạn có nghĩa vụ chứng minh các thông tin bạn đăng tải là phù hợp và chính xác.

Các hành vi bị nghiêm cấm:

  • Chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  • Xâm phạm quyền nhân thân của người khác; và /hoặc hoặc làm nhục, nói xấu, bôi nhọ người khác; và /hoặc hoặc gây tổn hại hoặc bất lợi cho người khác.

  • Tuyên truyền, phát tán thông tin cá nhân của bên thứ ba mà không được sự đồng ý của họ.

  • Sử dụng từ ngữ, hình ảnh trái với truyền thống đạo đức của Việt Nam; Quảng cáo, tuyên truyền hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật Truyền tệp máy tính bị nhiễm Sử dụng rô bốt, trình thu thập dữ liệu và /hoặc hoặc bất kỳ thiết bị tự động nào và /hoặc hoặc theo dõi và thu thập tài liệu trang web theo cách thủ công cho bất kỳ mục đích tái sử dụng nào mà không được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản.

  • Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm và /hoặc hoặc quy trình nào để vi phạm hoặc cố ý xâm phạm hoạt động của trang web. Bất kỳ hành động nào trái pháp luật và /hoặc hoặc bị cấm bởi luật pháp tương ứng của họ. Gửi thư, email, gọi điện, hoặc gửi những bản fax không cần thiết để quảng bá và /hoặc hoặc quảng cáo sản phẩm, dịch vụ cho những người dùng khác trên hệ thống Website.

  • Sao chép và lưu trữ một lượng lớn thông tin người dùng cho các mục đích không công khai; Thực hiện bất kỳ hành động nào áp đặt số tiền không hợp lý hoặc không cân xứng trên hệ thống Trang web Nếu bạn được cấp quyền truy cập hoặc mật khẩu để truy cập vào các khu vực hạn chế của hệ thống Website, việc chia sẻ quyền hoặc mật khẩu này với bất kỳ người nào khác sẽ bị hạn chế;

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI

Website được Chúng tôi xây dựng và quản lý nhằm mục đích tạo một Nền tảng (platform) dành cho tất cả thành viên của Happy Leader Community: cập nhật thông tin những bài giảng miễn phí/ có phí, sử dụng các tiện ích từ website. Nền tảng của Chúng tôi cho phép người sử dụng tạo hồ cá nhân; xem danh sách các bài giảng miễn phí/ có phí; tham khảo và chọn mua sản phẩm, dịch vụ doanh nghiệp; viết blog,… Chúng tôi là nơi kết nối tất cả thành viên muốn trở thành nhà lãnh đạo hạnh phúc, mong muốn tham gia các buổi chia sẻ của các diễn giả từ Cộng đồng, muốn sử dụng những tiện ích khác từ website./