Shasu Group Phiên bản hệ thống 14.0+e

Thông tin về Shasu Group instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Lên hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
thương mại điện tử
Bán sản phẩm của bạn online
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Cổng thanh toán Paypal
NCC dịch vụ thanh toán: Triển khai Paypal

Bản địa hóa đã cài đặt / Hệ thống tài khoản

Hệ thống tài khoản đa ngôn ngữ
Kế toán Việt Nam