Làm thế nào để trở thành người thương lượng và đàm phán hợp đồng cừ khôi?

  • Loại vé
  • Địa điểm
  • Ngày

0 ₫ 0 ₫ 0.0 VND

0 ₫

Sự kết hợp này không tồn tại.

 Đăng ký ngay

Loại vé: Miễn Phí
Địa điểm: Zoom Meeting
Ngày: 06/07/2023


Điều khoản và Điều kiện