Lãnh Đạo Bằng Câu Hỏi

  • Loại vé
  • Địa điểm
  • Ngày

100.000 ₫ 100.000 ₫ 100000.0 VND

100.000 ₫

Sự kết hợp này không tồn tại.

 Đăng ký ngay

Bí quyết giúp đội ngũ nhân sự nâng cao khả năng tư duy và hiệu suất làm việc bằng cách đặt câu hỏi


Loại vé: Trả phí
Địa điểm: Zoom Meeting
Ngày: 28/05/2022


Điều khoản và Điều kiện