Marketing 0 Đồng Bằng Nhân Hiệu, tại sao không?

  • Loại vé
  • Địa điểm
  • Ngày

0 ₫ 0 ₫ 0.0 VND

0 ₫

Sự kết hợp này không tồn tại.

 Đăng ký ngay

Loại vé: Miễn Phí
Địa điểm: Zoom Meeting
Ngày: 08/06/2021


Điều khoản và Điều kiện

Lúc 21 giờ Thứ 3, ngày 08/06/2021, mời ACE tham gia buổi chia sẻ qua Zoom với Chủ đề: "Marketing 0 Đồng Bằng Nhân Hiệu, tại sao không?"
🌻 Speaker: Mrs.Lê Kim Sang ( Sally) LifeCoach - Founder & CEO _ HAPPYKEY Training & Coaching
🍀 Đơn vị tổ chức: Happy Leader Community
www.hrstrategy.vn & www.shasugroup.com (Công ty chuyên về tuyển, cho thuê nguồn lực cấp cao & kết nối chuyên gia tư vấn, chuyên gia đào tạo, Coach, Mentor trong cả nước)
𝐀𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐢̣ 𝐄𝐦 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐚 𝐛𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐬𝐞̉, 𝐯𝐮𝐢 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐤𝐲́ 𝐭𝐡𝐞𝐨 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐥𝐢𝐧𝐤 𝐬𝐚𝐮
https://us02web.zoom.us/.../tZcpceugrDwoGtKHY04y12iShAN1L...
🔔 Room Zalo nhắc lịch các buổi chia sẻ từ Happy Leader Community: https://bit.ly/HappyLeaderCommunityR2
🔔 Chương trình được live stream trực tiếp Fanpages https://www.facebook.com/HappyLeaderCommunity
🔔 Tất cả các bài giảng được lưu trữ thống nhất tại https://bit.ly/HRStrategyYoutubeChannel
Anh Chị Em cùng Happy Leader Community lan tỏa giá trị cho nhau nhé

Đồng hành & cho nhau giá trị
BQT Happy Leader Community

Đơn vị tổ chức
HR Strategy (Headhunting Company) https://hrstrategyvn.shasugroup.com/
Shasu Group (GIG ECONOMIC Model) https://www.shasugroup.com/

Follow us
Headhunting Job: https://bit.ly/HRStrategyVietnam
Shasu Group: https://bit.ly/ShasuGroup
Happy Leader Community: https://bit.ly/longlifelearningHLC
Consultant, Coach, Mentor, Trainer team: http://consultanthub.shasugroup.com/