TRIZ Awareness (Cấu Trúc Giải Quyết Vấn Đề Sáng Tạo)

  • Loại vé
  • Địa điểm
  • Ngày

0 ₫ 0 ₫ 0.0 VND

0 ₫

Sự kết hợp này không tồn tại.

 Đăng ký ngay

123456


Loại vé: Miễn Phí
Địa điểm: Zoom Meeting
Ngày: 11/03/2021


Điều khoản và Điều kiện

Vào lúc 8 giờ TỐI THỨ 5 HÀNG TUẦN mời ACE học online MIỄN PHÍ qua App Zoom với thông tin bên dưới:
♥️♥️♥️Chủ đề: TRIZ Awareness (Phương pháp giải quyết vấn đề sáng tạo có cấu trúc)
♥️♥️Speaker: Mr. Lê Đình Cảnh _ Lean Champion_Hanesbrand Inc
♥️Đơn vị tổ chức: Happy Leader Community _ HR Strategy A Headhunter Company _ www.hrstrategy.vn
♥️Thời gian: 20:00 - 21:30 (Thứ 5 ngày 11/3/2021)
+ Meeting ID: 882 9927 4361
+ Passcode: hrstrategy
♥️Room Zalo nhắc lịch học hàng tối thứ 5: https://bit.ly/HappyLeaderCommunityR2
♥️Chương trình đạo tạo được live stream trực tiếp Fanpages https://www.facebook.com/HappyLeaderCommunity
♥️ Tất cả các bài giảng được lưu trữ thống nhất tại https://bit.ly/HRStrategyYoutubeChannel
♥️♥️♥️Tìm hiểu về Cộng Đồng Nhà Lãnh Đạo Hạnh Phúc tại http://www.hrstrategy.vn/2020/11/18/happy-leader-community/


Đồng hành & cho nhau giá trị
BQT Happy Leader Community

Đơn vị tổ chức
HR Strategy (Headhunting Company) https://hrstrategyvn.shasugroup.com/
Shasu Group (GIG ECONOMIC Model) https://www.shasugroup.com/

Follow us
Headhunting Job: https://bit.ly/HRStrategyVietnam
Shasu Group: https://bit.ly/ShasuGroup
Happy Leader Community: https://bit.ly/longlifelearningHLC
Consultant, Coach, Mentor, Trainer team: http://consultanthub.shasugroup.com/