Xử Lý Xung Đột

  • Loại vé
  • Địa điểm
  • Ngày

0 ₫ 0 ₫ 0.0 VND

0 ₫

Sự kết hợp này không tồn tại.

 Đăng ký ngay

Loại vé: Miễn Phí
Địa điểm: Zoom Meeting
Ngày: 15/07/2021


Điều khoản và Điều kiện

Nội dung


Khái niệm xung đột

Các kiểu xung đột & nó xảy ra khi nào

Quản trị xung đột

Trình tự áp dụng

Q&A

Chương trình đã diễn ra vào lúc 20h – 21h thứ 5, ngày 15/07/2021 với sự hiện diện của Speaker: Lê Châu Hải Vũ (CEO _ ConsulTech)


Anh Chị Em tham gia ở đây: https://us02web.zoom.us/j/88426877045?pwd=cllzRTU5ZVdXSVpDMjNZSnFlZFJGQT09

+ ID: 884 2687 7045

+ Pass: shasuhrs


🚩 Anh Chị tìm hiểu thêm về Happy Leader Community ở đây nhé: https://happyleadercommunity.shasugroup.com/

----------------------

Đồng hành & cho nhau giá trị
BQT Happy Leader Community

Đơn vị tổ chức

HR Strategy (Headhunting Company) https://hrstrategyvn.shasugroup.com/
Shasu Group (GIG ECONOMIC Model) https://www.shasugroup.com/

Follow us

Happy Leader Community: https://bit.ly/longlifelearningHLC
Consultant, Coach, Mentor, Trainer team: http://consultanthub.shasugroup.com/